Jakimi wartościami kierować się w swoim biznesie?

Jakimi wartościami kierować się w swoim biznesie?

Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. 

Każda firma posługuje się systemem wartości specyficznym dla swojej branży, otoczenia czy kręgu kulturowego, w którym funkcjonuje. Istnieją jednak grupy wartości, którymi kierują się przedsiębiorstwa.

Oto podstawowe rodziny wartości biznesowych:

Professional Values – wartości określające główną działalność przedsiębiorstwa, jego najważniejsze cechy oraz definiujące jakość produktów.
Do tej rodziny należą takie wartości jak: zaufanie, satysfakcja klienta, jakość, profesjonalizm, specjalizacja czy oszczędność czasu.

Combative Values – wartości wskazujące na cechy, dzięki którym firma ma zamiar osiągnąć sukces i przewagę konkurencyjną.
Do tej rodziny wartości można zaliczyć m.in.: innowacyjność, entuzjazm, ambicję czy ducha walki.

Behavioural Values – wartości opisujące sposoby działania przedsiębiorstwa i jego pracowników (np. pasja, zaangażowanie, wolność, autentyczność, otwarcie itp.).

Society Values – wartości charakteryzujące stosunek firmy do otoczenia i środowiska. W tej rodzinie wartości mieszczą się m.in.: zrównoważony rozwój, odpowiedzialność społeczna czy ochrona środowiska.

Relational Values – wartości definiujące sposób komunikacji z otoczeniem. Należą do nich np.: partnerstwo, szacunek, dostępność, harmonia, poufność itp.

Fulfilling Values – wartości wzbogacające, wskazujące na cechy pracowników przedsiębiorstwa. Są to np.: talent, wrażliwość czy humanizm.

Moral Values – wartości etyczne i moralne pracowników organizacji oraz zasady moralne, którym hołduje organizacja.
Mogą to być m.in.: lojalność, przejrzystość czy wierność zasadom.

Social Values – wartości, jakie organizacja dzieli ze społeczeństwem. Do tej rodziny zaliczają się m.in.: jakość i styl życia, patriotyzm, pluralizm itp.

JAKIE SĄ najważniejszE wartości biznesowe?

Według raportu Corporate Value Index najważniejszymi wartościami biznesowymi w skali globalnej są kolejno: jakość, innowacyjność, satysfakcja klienta. Polscy przedsiębiorcy cenią te same wartości, ale kolejność na podium jest dokładnie odwrotna: są to satysfakcja klienta, innowacyjność, jakość.

Okazuje się jednak, że rodzaj wartości, jakimi kieruje się przedsiębiorstwo, wcale nie jest najważniejsze – ważne jest, żeby w ogóle mieć w firmie system wartości i stosować go w praktyce. Warunek jest tylko jeden: muszą to być wartości szczere – nie tylko deklarowane, ale i praktykowane. Dlatego gorąco Cię zachęcamy do tego, żebyś stworzył w swojej firmie unikalny system wartości, który stanowiłby drogowskaz dla Ciebie jako przywódcy i dla Twoich pracowników! 

Wartości zwiększają lojalność pracowników i zespalają ich z firmą. Świadomość pracy w wartościowej firmie i współpracy z wartościowymi ludźmi powoduje, że pracownik jest bardziej emocjonalnie związany z firmą, a przez to lepiej zmotywowany wewnętrznie, do wykonywania swoich obowiązków.

Jaki masz system wartości w swojej firmie?

Brak komentarzy

Napisz komentarz

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.