MISJA i WIZJA firmy – czy to konieczne?

MISJA i WIZJA firmy – czy to konieczne?

Czy stworzenie wizji i misji ma sens?
Przecież zakładam własną firmę i wystarczy, że dążę do tego, aby osiągnąć sukces i wiem, że muszę na niego zapracować. Po co komu wydumana misja i wizja?

W sytuacji, gdy brakuje wizji i misji jest to równoznaczne z brakiem celów. Brak celów natomiast determinuje brak konsekwencji. Brak konsekwencji, rozproszenie działań i uwagi. Rozproszenie działań i uwagi powoduje brak koncentracji środków i sił. Po wprawieniu tej lawiny w ruch, trudno powstrzymać jej destruktywny rozmach.

Twoje działania muszą być zaplanowane, a dobrze skonstruowana misja i wizja firmy nadaje ramy, w których działasz, pozwala na precyzyjne określenie strategii i celów krótko i długoterminowych. To jak będziesz myślał o sobie i jak będziesz postrzegał swoją własną firmę ma ogromny wpływ na to jak będą postrzegać Cię Twoi klienci.

Na początku wymyślamy nazwę i logo oraz określamy zakres naszej działalności. To nie wystarczy. Ważne, żebyśmy wiedzieli, co chcemy osiągnąć oraz jak zbudować wizerunek firmy.

Czym jest misja firmy?

Misja firmy to zestaw pewnych wartości akcentujący rolę danej organizacji na rzecz otoczenia i uzasadniających jej istnienie. Misja mówi nam o tym, co firma może wnieść na rynek i w jaki sposób może oddziaływać na życie naszych klientów i pracowników.

Jak stworzyć misję firmy?

W celu stworzenia misji firmy najpierw odpowiedzmy sobie na pytania:

 • Po co istnieje Twoja firma?
 • Do czego dążysz?
 • Jaką wartość możesz dać swoim klientom?
 • Jaki jest cel jej istnienia?
 • Komu służy?
 • Od czego zależy sukces firmy?
 • Jaki wkład wnosi do społeczeństwa?

Misja firmy to zatem nic innego jak ogół przyjętych wartości, które definiują profil przedsiębiorstwa. Wśród wartości, które mogą znaleźć swoje odzwierciedlenie w misji przedsiębiorstwa, wyróżnia się cztery główne kategorie (P. Cardona, C. Rey “Zarządzanie poprzez misję”):

 • Biznesową – nastawienie na zyski i działalność biznesową, np. wytrwałość, skuteczność, profesjonalizm
 • Racjonalną – dotyczą jakości w relacjach, np. komunikacja z klientem, partnerstwo
 • Rozwojową – skupia się na innowacyjności, kreatywności, uczeniu się i ciągłym doskonaleniu
 • Związane z wkładem na rzecz innych – budowanie wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie

Misja firmy powinna być sformułowana w taki sposób, by jej realizacja była możliwa, jednocześnie nie może być ona zbyt szczegółowa, by nie utrudniała wprowadzania zmian, kiedy zmienią się warunki funkcjonowania firmy. Musi też być zrozumiała dla każdego pracownika, tak by rzeczywiście wskazywała sposób postępowania.
Należy wziąć pod uwagę następujące rzeczy:

 • Zwięzłość – nie rozpisuj się, im krótsza forma tym większa siła przekazu
 • Elastyczność – możliwość zmian
 • Oryginalność – nie kopiuj pomysłów – to, co jest dobre dla kogoś nie znaczy, że będzie dobre dla Ciebie

Przykłady misji:

Misja Coca-Cola Polska

„Nasza misja niezmiennie wskazuje nam kierunek, w którym podążamy. Opisuje cel naszej firmy i stanowi punkt odniesienia dla podejmowanych przez nas działań i decyzji.

 • Chcemy dawać światu orzeźwienie.
 • Chcemy inspirować i wywoływać uśmiech szczęścia.
 • Chcemy się wyróżniać poprzez budowanie trwałych wartości.” 

Misja HENKEL

„Służenie klientom i konsumentom na całym świecie jako najbardziej zaufany partner o wiodącej pozycji na wszystkich kluczowych rynkach i w kluczowych kategoriach – jako zespół działający z pasją, w oparciu o wspólne wartości.”


Misja LPP ( MOHITO, RESERVED, CROPP, SINSAY, HOUSE)

„POMAGAMY NASZYM KLIENTOM W WYRAŻANIU EMOCJI I SPEŁNIANIU MARZEŃ POPRZEZ ICH WYGLĄD.”


Misja Grupy Żywiec

Dzięki pasji pracowników będziemy rozwijać trwałe relacje z klientami i konsumentami odkrywając przed nimi „czar piwa”.

PODSUMOWUJĄC, dobrze sformułowana misja powinna:

 • Wskazywać pożądaną kulturę organizacji
 • Stanowić punkt odniesienia dla pracowników, co sprzyja ich identyfikacji z organizacją
 • Stworzyć podstawy do mobilizowania zasobów organizacji
 • Ułatwiać przekształcenie celów w strategię i inne przedsięwzięcia
 • Nie określać sposobu realizacji zadania

Oczywiście małe przedsiębiorstwo, które nie ma określonej misji, też przeżyje i da sobie radę na rynku. Uważamy jednak, że celem pracy – nie jest wbrew pozorom zarabianie pieniędzy. Chodzi o to, by dać klientom wartość, by ułatwiać im życie, sprawiać by było lepsze, by pomóc im rozwiązywać problemy, z którymi muszą się zmierzyć.

Firmę prowadzi się po to, aby czuć satysfakcję i dumę z tego co się robi. Żeby zaspokajać potrzebę robienia solidnych, dobrze przygotowanych rzeczy, tworzyć nowe projekty, zostawiać świat lepszym niż się zastało, Aby widzieć sens w pracy, oddalić od siebie wypalenie zawodowe, rozumieć dlaczego nasza praca i wysiłek są potrzebne, jak wpływają na nas (właścicieli), klientów, pracowników i jak realnie zmieniają otoczenie. To wszystko określa nasza misja – dlatego warto, a wręcz trzeba ją mieć.

Brak komentarzy

Napisz komentarz