czym jest wizja firmy?

czym jest wizja firmy?

Wyobraź sobie swoją własną firmę za 3, 5 lub 10 lat. W którym miejscu chcesz się znaleźć? Co chcesz osiągnąć? Jakie miejsce na rynku chcesz zajmować? Jak widzisz swoją firmę? To jest właśnie WIZJA Twojej firmy! Kierunek działania, marzenie, sytuacja, w jakiej Ty firma chcecie się być w przyszłości.

Wizja firmy wytycza ogólny kierunek działania, ale jest czymś dynamicznym, co może ulec zmianie. Wizja powinna oddziaływać na emocje, pobudzać kreatywność oraz stanowić bodziec do osiągnięcia wyznaczonych celów, apelować do wyobraźni i motywować pracowników do lepszej pracy.

Wizja wychodzi od przyszłości do teraźniejszości. Wizja jest czymś, czego firma nie może osiągnąć obecnie, ale ten cel mobilizuje ją do działania i rozwoju.

Warunki prawidłowo sformułowanej wizji:

 • Wyznacza kierunek i dotyczy przyszłości
 • Wyraża marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników
 • Proces jej realizowania jest wiarygodny

Ważnym zadaniem przy odpowiedzi na pytanie: jak stworzyć wizję firmy jest odwołanie się do najczęściej preferowanych wartości, takich jak:

 • Bycia najlepszym
 • Ważności szczegółów wykonania
 • Ważności pracowników jako ludzi
 • Wysokiej jakości produktów i usług
 • Innowacyjności
 • Ważności wzrostu ekonomicznego i rentowności

JAK WYKORZYSTAĆ WIZJĘ I MISJĘ FIRMY w budowaniu jej wizerunku?

Misja i wizja firmy wpływa bezpośrednio na jej kierownictwo i pracowników. W jaki jednak sposób może wpłynąć na wizerunek firmy „na zewnątrz”, czyli wśród klientów i kontrahentów?

Przykład:
Misja firmy cateringowej brzmi: zmieniamy nawyki żywieniowe.

Co to stwierdzenie mówi o tej firmie potencjalnemu klientowi? Bardzo dużo!

Po pierwsze: widzisz złe nawyki żywieniowe.

Po drugie: masz misję zmiany złych nawyków, czyli chcesz walczyć, czyli będziesz aktywny.

Po trzecie: uważasz się za eksperta w określonej dziedzinie; jesteś świadomy twego, iż powinna wpisywać się w nurt zdrowego żywienia, na którym najbardziej ci zależy, a ponadto wiesz, w jaki sposób przeprowadzić zmiany i zachęcić grupę docelową do podjęcia wyzwania.

Jak widzisz, całkiem sporo można przekazać za pomocą dobrze sformułowanej i przedstawionej misji. Misja natychmiast tworzy wizerunek firmy i kierunki działań eksperckich, promocyjnych itd. Podobnie jest z dobrze napisaną wizją firmy. Oprócz tego, że zachęca do działania Ciebie i Twoich pracowników, może być zachętą do współpracy dla Twoich kontrahentów, partnerów biznesowych czy inwestorów.

Warto stworzyć misję i wizję firmy nie tylko ze względu na to, że będzie stanowiła mobilizację dla Ciebie i Twoich pracowników, ale może również bardzo skutecznie oddziaływać na wizerunek Twojej firmy w Twoim otoczeniu.

PRZYKŁADY wizji firm (o których pisałyśmy w blogu o misji):

Wizja Coca-Cola Polska:

„Nasza wizja wyznacza ramy działania i kieruje każdym aspektem naszej działalności. Określa i pomaga stopniowo osiągać zrównoważony, jakościowy wzrost.

 • Ludzie: chcemy być wspaniałym miejscem pracy, które inspiruje ludzi do najlepszego wykorzystania swego potencjału.
 • Portfolio produktów: chcemy oferować marki napojów wysokiej jakości, które wyprzedzają i zaspokajają pragnienia i potrzeby ludzi.
 • Partnerzy: chcemy budować trwałe wartości poprzez nieustanne rozwijanie,
 • doskonalenie i utrzymywanie sprawdzonej sieci klientów oraz dostawców.
 • Planeta: chcemy być odpowiedzialną firmą, angażując się w budowanie i wspieranie społeczności lokalnych.
 • Zysk: chcemy maksymalizować długoterminowy zwrot dla naszych udziałowców, działając zarazem w zgodzie z naszymi ogólnymi zobowiązaniami.
 • Wydajność: chcemy być wysoce skuteczną, elastyczną i szybko rozwijającą się organizacją.”

Wizja HENKEL:

„Wiodąca pozycja dzięki innowacjom, markom i technologiom”

Wizja LPP:

„PASJA NAPĘDZA NASZE DZIAŁANIE, SPRAWIAJĄC, ŻE STAJEMY SIĘ NAJLEPSZĄ FIRMĄ ODZIEŻOWĄ NA ŚWIECIE.”

Wizja Grupy Żywiec:

„Być najbardziej cenioną firmą piwowarską w Polsce, z dumą budowaną na unikalnym dziedzictwie.”

MAM MISJĘ i WIZJĘ i CO DALEJ?

Misja nie jest czymś, co ustalasz raz na całe życie. Tak samo jak rozwija się Twoja firma, dostosowując się do zmieniającego się rynku, tak Ty dostosowujesz i aktualizujesz misję i wizję firmy. To wszystko musi być ze sobą spójne – jak jeden organizm.

Niestety, przedsiębiorstwa często zapominają o wyznaczonych na przyszłość celach i o misji, którą zadeklarowały spełniać wobec swoich klientów. Bez tej świadomości decyzje zarządcze w firmie często bywają przypadkowe, a codzienna praca sprowadza się do mniej lub bardziej mechanicznego realizowania zadań. Zanika profesjonalizm, pasja i przywiązanie do pracy. Misja i wizja zamieniają się w puste slogany wyryte na materiałach reklamowych czy na ścianach biura. Tego nie chcemy!


Pamiętaj, że powinny to być słowa, pod którymi szczerze się podpiszesz się Ty  jak i każdy z pracowników firmy.

Oczywiście jeżeli już określiłeś misje to musisz iść o krok dalej i opracować sposób jej realizacji. Misja i wizja mają stanowić kręgosłup Twojej firmy, czyli kolejny krok to określenie konkretnej strategii firmy i celów do realizacji Twoich zamierzeń i planów.

Czy masz już określoną misję i wizję firmy?

Brak komentarzy

Napisz komentarz