JAKIM JESTEŚ STRATEGIEM? WOJOWNIK CZY LEKKODUCH?

JAKIM JESTEŚ STRATEGIEM? WOJOWNIK CZY LEKKODUCH?

Można wygrywać bitwy i przegrywać wojny. Ale można też przegrywać starcia, ale ostatecznie wygrywać wojnę. Wszystko jest kwestią przyjętej strategii.

Często słyszymy, że opracowywanie strategii jest dla dużych przedsiębiorstw i korporacji. My się z tym nie zgadzamy. Uważamy, że strategia jest jednym z kluczowych elementów zarządzania firmą, nawet jeśli Twoja firma jest mała i wydaje Ci się, że strategii nie potrzebujesz lub nie masz na nią czasu. Dlaczego? Bo pomoże Ci odpowiedzieć na kluczowe pytania, które zadajesz sobie sam lub które zadają Ci pracownicy. Pozwala też zrozumieć, w którym miejscu jesteś i dokąd właściwie chcesz dotrzeć za rok, 2 lub 5 lat. 

CO TO JEST STRATEGIA FIRMY?

O strategii w znaczeniu biznesowym napisano setki książek. Mimo tego strategia – jak wiele ważnych terminów – nie doczekała się jednej uniwersalnej definicji. Wg prof. M.E. Portera (światowej sławy ekspert w dziedzinie strategii organizacji i konkurencji) stworzenie strategii oznacza opracowanie ogólnej formuły mówiącej o tym, w jaki sposób przedsiębiorstwo zamierza konkurować oraz jakie powinny być jego cele i jakie zasady postępowania będą potrzebne do realizacji tych celów.

Strategia firmy odpowiada na następujące pytania:

 • Jaka jest misja firmy?
 • Jakie są długofalowe cele przedsiębiorstwa?
 • Jakie działania podjąć, by osiągnąć te cele?
 • Na jakim rynku ma funkcjonować?
 • Jakie są granice geograficzne działalności firmy?
 • Jakie produkty lub usługi powinny należeć do oferty firmy?
 • Jaki model biznesowy najlepiej stosować?
 • Jakimi metodami rywalizować z konkurencją?


  Podsumowując, strategia jasno wyznacza cel działania firmy, przyporządkowuje metody do poszczególnych działań, reguluje działania w przypadku sytuacji kryzysowej, określa politykę względem otoczenia przedsiębiorstwa (zarówno społeczności lokalnej, jak i otoczenia konkurencyjnego!), wskazuje jak kształtować ceny produktów i usług, wyznacza kanały komunikacji z otoczeniem i z Klientami.

CO POWINNA ZAWIERAĆ STRATEGIA TWOJEGO BIZNESU?

Według prof. K. Obłoja jest 5 składowych strategii:

 1. misja – strategia biznesowa powinna zawierać w sobie misję przedsiębiorstwa; misja mówi w prosty sposób o przekonaniach i dążeniach danego przedsiębiorstwa,
 2. domena działania – w tej części określa się rynki zbytu i sposób dystrybucji dóbr i usług,
 3. przewaga strategiczna – strategia firmy nie będzie kompletna bez USP firmy; jest to ten czynnik, który wyróżnia firmę na tle innych, np. obszary działania, które zapewnią jej przewagę nad konkurentami, produkt, usługa itd. 
 4. cele strategiczne – konkretne, długoterminowe cele, które dana organizacja chce osiągnąć,
 5. funkcjonalny program działania – skoro już wiadomo co i po co, warto też wiedzieć jak i za pomocą jakich środków, taktyk i zasobów strategia będzie wdrażana w życie.

Budowanie strategii firmy powinno być oparte na sprawdzonych i rzetelnych badaniach rynkowych. Dzięki temu strategia firmy będzie strategią, a nie rozmarzonym widzi mi się. Jakie cechy ma dobra strategia biznesowa? Literatura naukowa wymienia trzy czynniki. Są to:

 • prostota – strategia firmy powinna być prosta, opierać się na jasnych zasadach, zrozumiałych dla każdego pracownika firmy, klienta i współpracownika
 • wewnętrzna spójność – kluczowe decyzje powinny się ze sobą zazębiać, mieć wspólny mianownik: każdy czytający strategię ma mieć poczucie, że wszystkie działania realizują jeden cel i jedną misję.
 • zewnętrzna spójność – każda strategia firmy powinna uwzględniać potrzeby i przyzwyczajenia klientów, działania konkurencji, warunki rynkowe, trendy i modę; ważne, aby strategia biznesowa opierała się na przemyślanych prognozach i uważnej obserwacji.JAK ZBUDOWAĆ STRATEGIĘ FIRMY?

Zacznij od misji, wizji i celu! Zastanów się, jaki kierunek powinna wyznaczać Twoja strategia biznesowa i przeanalizuj swoje mocne i słabe strony oraz zasoby, jakimi dysponujesz. Pamiętaj, aby strategia firmy opierała się na sprawdzonych informacjach i faktach. Przeanalizuj otoczenie firmy i znajdź to, co cię wyróżnia. Działania firmy i sama firma powinny być wyraziste, tak, żeby Klienci, pracownicy i współpracownicy byli w stanie od razu i bez zastanowienia powiedzieć, co odróżnia ją od konkurentów. Następnie zastanów się, jak chcesz zrealizować wybrane cele. Wiedzieć “co?”, to połowa sukcesu. Dopiero pomysł na “jak?” pozwala pewnie kroczyć przed siebie.

Podsumuj swoje dotychczasowe doświadczenie i wiedzę, którą posiadasz i uporządkuj wszystko. Co robisz doskonale, co tylko dobrze, a co przeciętnie? W co warto zainwestować? Czego oczekują od ciebie Klienci? Gdzie widzisz potencjał? Które obszary dobrze rokują, ale wymagają jeszcze doszlifowania? Podejrzyj konkurencję, sprawdź, które pomysły są najbardziej rozwojowe. Zestawiaj je z danymi na temat rynku, wewnętrzną analizą działania firmy i analizą grupy docelowej. Dowiedz się, gdzie przy najmniejszych nakładach osiągniesz największe zyski. Zastanów się nad optymalizacją działań i ścieżką rozwoju. Na koniec zbierz wszystko w jeden, uporządkowany i logiczny dokument. 

Bądź Napoleonem biznesu!

Tworzenie strategii biznesowej to prawdziwa sztuka i pomaga w podejmowaniu kluczowych decyzji. Strategia biznesowa jest też jasnym drogowskazem dla pracowników i klientów, czego mogą i powinni się spodziewać we współpracy z daną organizacją. 

Strategia firmy sama w sobie nie zagwarantuje sukcesu, jednak potrafi się w dużej mierze do niego przyczynić i do realizacji zamierzonych celów biznesowych. Dlatego warto poświęcić jej i czas i dobrze ją opracować. Nie wszystkie firmy z jasno określoną strategią wygrywają, ale te, które jej nie mają, rzadko kiedy rozwijają się i osiągają sukces. 

Brak komentarzy

Napisz komentarz