kwiecień 2021

Często słyszymy, że ktoś czegoś nie zrobił czy nie zrealizował postawionego celu z powodu braku silnej woli. To nie jest prawda… Przeszkodą wcale nie jest brak silnej woli ale sposób w jaki stawiamy sobie cele. Jeśli chcesz zwiększyć realizację celów o 42%, to zapisz je...