Mentoring

mentoring

Celem Mentora jest pomaganie tym, którym idzie źle, aby szło im dobrze i pomaganie tym, którym idzie dobrze, aby szło im jeszcze lepiej.
Mentoring jest procesem podczas którego mentee (klient) zostaje wyposażony w potrzebną mu wiedzę i kompetencje konieczne do sprawnego działania w danej dziedzinie. Wspólnie ustalane są cele rozwojowe, czas trwania mentoringu, tryb spotkań. W czasie procesu współtworzymy relację mentoringową opartą na zaufaniu i partnerstwie.

cel mentoringu

‘’Wygrywa tylko ten, kto ma jasno określony cel i nieodparte pragnienie, aby go osiągnąć’’ N. Hill

Zasadniczym celem i zadaniem mentoringu jest takie wsparcie osoby biorącej udział w procesie aby zdefiniowała swoje cele, posiadane zasoby i konieczne do podjęcia działania dla zrealizowania swoich planów, i zamierzeń biznesowych. Poprzez dyskusję, wymianę doświadczeń oraz omawianie bieżących sytuacji, następuje poszerzenie umiejętności i narzędzi klienta. Podstawowym elementem mentoringu jest partnerska relacja i wzajemne zaufanie między mentorem, a mentee.

twoje korzyści

„Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać…” Cyceron
„Mentoring pomaga i wspiera ludzi w pokierowaniu własną nauką, tak aby mogły zrealizować w pełni swój potencjał, rozwinąć umiejętności, poprawić wyniki, stać się tym, kim stać się chcą. (…) Mentoring jest ochronną relacją, w której może dojść do nauki i eksperymentowania (…) gdzie wyniki mierzy się raczej zdobytymi kompetencjami niż przerobionym materiałem.

„Mentoring jest relacją nakierowaną na rozwój, opiekę, dzielenie się i pomoc, w której jedna osoba inwestuje swój czas, know-how i energię, żeby pobudzić i przyspieszyć rozwój innej osoby, rozwinąć jej wiedzę oraz zdolności

„Cały świat usuwa się z drogi człowiekowi, który wie dokąd zmierza” – Steve Jobs

mentoring to proces

Do każdego człowieka i problemu podchodzimy indywidualnie. Badamy potrzeby i oczekiwania, aby wybrać najlepszą metodę do osiągnięcia wyznaczonych celów. Z czym Ty się mierzysz dzisiaj? Jakie masz wyzwania? Czekamy na Twój pierwszy krok, czekamy na Ciebie.